Gamla foto / Kraftstationen

Min mor Karin Nyberg serverar förfriskningar

Perseruds kraftstation 1932

1931-32 görs en modernisering av Kraftstationen i Perserud. Arbetena var säkert ett välkommet tillfälle att dryga ut inkomsterna för bygdens söner. En del namn saknas känner du igen någon? Hör av dig.