Skolan i Perserud

Skolhuset i Perserud

 

 

 

 

1914 års elever

Fröken Hilma Elofsson med sina elever 1914

Övre raden från vänster Anders Persman, Oskar i täppa, en av sönerna i Intake, Carl på Hagalund, Hjalmar på Nytomta(eller Einar?), Helmer på Lellåsen, Hilma Elofsson

Mittenraden, okänd, Hillevi i Mellstuga, Mari i Degernäset(?), Aina i Mellstuga, en dotter i Nedre väststugan, Medi i Nedre Väststugan, Okänd, Astrid på Sötomta

Nedre raden Ragnar på Östtomta, Oskar i Nystuga, Gustav på Nytomta

Kort och namnuppgifter, Inger Ramebäck Västtomta

1937 års elever  

Övre raden:

Nedre raden:      

Perseruds skola 1937