Här finner du bilder från olika aktiviteter i vardagen i Perserud förr i tiden

Har här försökt att samla bilder på aktiviteter i det vardagliga livet. Bilderna spänner tidsmässigt över en lång period från Robert Perssons bilder tagna i slutet av 1910-talet och framåt. Genom att klicka på bilderna kan du få dem större . Kommentera gärna med namn på de som syns på bilderna.

Gårdsfolket på Gärdet och hästar

I ladugården

Arrendator Stig Gustafsson på väg till skogsarbete

Hotell Knapp Näring i Bokkeberga

Arbeten längs tuben 1918

Gustav på Nydal och Gottfrid i Övre Väststuga med jaktbyte

Nykterhetslogen Majblomman

Smidesarbete vid Ängåsens gamla smedja

Karl och Hildur på Lökka åker skridskor på Sötomtvika

Timmermätning på Rackens is

Elof på Gärdet slår med häst på udden

Tröskning på Gärdet

Något om hemslöjden i Sverige

För nu ganska många år sedan hörde kyrkoherden i Brunskog Öyvind Midböe av sig. Han hade varit på Norska riksarkivet och där hittat denna uppsats om hantverket i byn Perserud i Arvika Landsförsamling. Dokumentet var handskrivet och innehöll en teckning föreställande författarens barndomshem. Har sökt Johannes Eriksson i kyrkböcker men finner honom inte åren runt det år som dokumentet är daterat. Mottagaren av brevet Eilert Sundt presenteras i slutet av brevet med ett utklipp ur Wikipedia . Erik

”Perserud den 27 februari 1868

Herr Eilert Sundt.

Jag har använt min flit till det arbete, som ni bad mig om att göra. Jag rekommenderar detta arbete i Eders händer och önskar att något av det måste bliva användbart och likaså, att det som är användbart måste bliva utställt i nästa avdelning av Eder bokutställning.

Men det är ju så litet av ett land, ja allt för litet varför det är min innerliga önskan att kunna bidraga med något mera. Men för att göra detta måste jag ju besöka grannbygderna eller andra bygder i Sverige.
Men då måste jag naturligtvis ha några shilling i min ficka och att få dessa är omöjligt för mig om ni inte kunna finna en utväg till detta företagande.

Tiden är gunstig för mig nu. Jag kunne nu ofra minst en månad i ett sådant syfte.

Om inte detta min önskan bliva uppfylld, kanske för min oduglighet till sådant arbete, så beder jag Eder om att vara så god och tillskriva mig några linjer och tala om för mig, om detta mitt arbete utfaller till Eders gunst eller inte.

Likaså vill jag be Eder om ni kunde vara så barmhjärtig att låna mig 5 specier, så att jag kan hjälpa min moder med några skilling och så att jag kunna få några skilling för min resa.

Om inte detta mitt arbete vinner Edert bifall. Så har jag ingen lust nu att resa tillbaks till Norge. Jag hoppas att ni inom 8 dagar vill vara så god att sända mig svar. Ni kan tänka Eder med vilken längtan jag väntar.

Johannes Erikson
Min adress är:
Till
Johannes Eriksson, Perserud
Adress Kjöpman Pihlgren, Arvika”

Något om hemslöjen i Sverige