Här finner du bilder från olika aktiviteter i vardagen i Perserud förr i tiden

Har här försökt att samla bilder på aktiviteter i det vardagliga livet. Bilderna spänner tidsmässigt över en lång period från Robert Perssons bilder tagna i slutet av 1910-talet och framåt. Genom att klicka på bilderna kan du få dem större . Kommentera gärna med namn på de som syns på bilderna.

Gårdsfolket på Gärdet och hästar

I ladugården

Arrendator Stig Gustafsson på väg till skogsarbete

Hotell Knapp Näring i Bokkeberga

Arbeten längs tuben 1918

Gustav på Nydal och Gottfrid i Övre Väststuga med jaktbyte

Nykterhetslogen Majblomman

Smidesarbete vid Ängåsens gamla smedja

Karl och Hildur på Lökka åker skridskor på Sötomtvika

Timmermätning på Rackens is

Elof på Gärdet slår med häst på udden

Tröskning på Gärdet