Perserud Villa

Villa i Perserud


Historia
Hjalmar Holmquist född  1874 i Sunnemo i Värmland son till Fredrik och Gerda Holmquist önskade när han utnämnts till professor i kyrkohistoria i Lund 1909 skaffa ett ställe i sin hembygd Värmland där han under sina lediga sommar månader kunde sitta och skriva om sitt huvudintresse – Martin Luther.

 

Hans mor Gerda var från Arvika, Agnetebergs herrgård, där han ofta vistats under barn- och ungdomstiden. Han kontaktade sin kusin stationsinspektorn i Arvika Henrik Schröder och hittade det vackra Perserud där han 1910 fick möjlighet att köpa tomt med ytan ca 3 Ha.

 

Tomten låg i Hallingåsen, en ändmorän med mycket sten i marken. Ett sommarhus ritades av Henrik Schröder efter dåtidens ideal – jugend men med mycket Carl Larsson influens. Bygget påbörjades 1910 och var färdigt för sommarinflyttning 1911.

Huset byggdes på torpargrund och bottenytan var 91 kvm. Byggmästare var Andreas på Ängåsen. Byggdes i s.k ”halvtimmer” och som ”sommarhus” utan isolering. Familjen som flyttade in juni 1911 bestod av Hjalmar, hustrun Thora, döttrarna Gerda, Sigrid och Gunvor, senare också Kerstin. Tomten runt huset röjdes på sten, äppleträd och bärbuskar planterades. En köksträdgård anlades.En ytvattenkälla utanför tomten försåg med rent källvatten och användes än idag.

 

Familjen bodde i Lund och reste varje år med tåg till sitt ”sommarparadis” där Hjalmar bröt sten, skrev Lutherhistoria och testade nya äpplesorter med som mest ca 100 olika sorter från inympningar. Många teologgäster kom för att hälsa på Hjalmar men också ungdomar för att hälsa på döttrarna. Hjalmar reste också runt i Värmland och höll föreläsningar om framförallt den teologiska historien vilket var mycket populärt på den tiden.

 

 

På slutet av 1930-talet vinterbonades huset och man fick centralvärme från panna i köket. Under några år på 1940 talet bodde yngsta dottern Kerstin med familj året runt i huset. Under kriget – omkring 1943 – 44 användes huset för staben till de militära förband som var förlagda i Perserudsskogarna.

 

Hjalmar Holmquist avled 1945 efter  att ha tillbringat alla somrar sedan 1911 i Villa, Perserud. Thora Holmqvist avled sommaren 1952 i Perserud. 1955 löste Gunvor gift Bergman ut sina kvarlevande syskon Sigrid och Kerstin ur Villa som sedan var familjen Bergmans sommarhus fram till 1975 då Gunvors son Lars fick köpa Villa.

Gunvor bodde som änka sedan 1968 i ett på tomten uppfört grannhus. Tomten hade delats så  att ca 4000 kvm av trädgårdsdelen hörde till Villa och övrig tomt till det nybyggda huset.

1992 totalrenoverades Villa men ytterfasaden bibehölls. En  76 kvm stor tillbyggnad med ekonomiutrymmen mm uppfördes. Lars med hustrun Anna-Berit flyttade in för åretruntboende. Huset hade då moderniserats, VVS, isolering, el, avlopp mm nytt. Vattenförsörjning med kallkälla fortsatt  utan problem fram till idag. Huset värms upp med bergvärme. I trädgården har antalet  äppleträd reducerats till  15 varav de flesta planterades under 1910-talet.

 

 

Lars Bergman.2017 i januari.