Perserud Vassmyra

 

Vassmyra

Mari i Vassmyra,mästare på näverkontar, gm Petter

Mari framför huset i Vassvika

Granne till Rölökka lite nordöst låg Vassmyra. Torpet låg egentligen på hemmanet Rackstads mark men det låg närmare till hands att ha sin sociala kontakt med byn Perserud.

I Vassmyra bodde Mari ,f 1835 08 05 i Gräsmark,  och Petter Lundén, f  1847 02 29 i Orsa, de hade en son Per Axel Wilhelm Lunden ,f 1882 11 29, vice korpral.Text på baksidan bilden:

Mari var känd för sina välgjorda näverkontar.Petter var en säker skytt och finns med på en klassisk bild från älgjakten i Perserud. Han dog 1906 04 14

 

Utdrag ur Gamla torp och gårdar, Holm Rackstad och Stålsberga; Nils Damberg m fl

Vid Vassmyra fanns två torp. Södra stugan var 5,8 x 9 meter. Tidpunkt för rivningen ej känd. Andra torpet mått är inte kända då skogsbilvägen gått rakt över grunden och inget återstår av denna utom spår efter en jordkällare i norr. Källare fanns till båda torpen. Några spår efter uthus finns ej

På det ena torpet bodde tidigast kände Anders Persson född 1870 samt hustrun Stina Jonsdotter född 1779 samt deras 6 barn, varav tre nådde vuxen ålder. Senare bodde där sonen Jonas Andersson född 1810 med hustrun Carin Gunnarsdotter född 1811,och deras tre barn samt sonhustru och hennes barn. Jonas var laggare till yrket och gjorde laggkärl, såar mm.

Här bodde på senare tid Lars Petter Lundin född 1845 med hustrun Maria Svensdotter född 1855 samt deras tre barn, Charlotta Maria född 1881, Per Axel Wilhelm, 1882 samt Hilda Johanna född 1885. Lars Petter Lundin var född i Orsa liksom deras barn. Maria var född i Gräsmark. Kulla i Vassmyra som man kallade henne, trots att hon inte var född i Dalarna, bodde med sin man under mycket små omständigheter, vilket bl. a yttrade sig i bristfällig klädsel. Man kan säga att de gick klädda i trasor. På grund av detta fick gubben Lundin inte vara med i Rackstads älgjakt. Han sa då att, ”Det skall dröja länge innan ni får älg i Rackstad!” Detta blev också fallet, man fick ingen älg på länge. Hur han gjorde vet ingen.

Kulla lär ha varit ”sinnrasa” till humöret men hon var duktig på att göra björklimmer, och hon for in till Arvika och sålde dessa, då hon fått ihop ett kälklass. Man kan inte med säkerhet säga vilken av familjerna som bodde på södra eller norra Vassmyra , troligen bodde Lundins på södra. Kulla bodde kvar till ca 1917.