Perserud – min historia, av Bertil Hjalmarsson

Bertil Hjalmarsson, t.v. och Stig Gustavsson

 

Bertil Hjalmarsson, här till vänster på bilden, växte upp i och förblev Perserud trogen hela livet. Bertil var intresserad av hembygden och dess historia och medverkade i studiecirklar och gjorde en del egna efterforskningar. Framför allt var han en bra lyssnare på vad tidigare generationer hade att berätta. Här publiceras nu Bertils nedtecknade historia över Perserud, en historia som är hans och som han ville att eftervärlden skulle få ta del av.

Perserud historia nedtecknat av Bertil Hjalmarsson

Ett dokument som detta tycker jag skall vara tillgängligt för alla och därför lägger jag ut det  på hemsidan. Har du som läser det synpunkter så är jag tacksam om du hör av dig. Dokumentet läggs först ut i sin helhet och så småningom skall det redigeras och delas i sär lite efter teman för att göra det enklare att läsa

Perserud i november 2013 Erik Nyberg.