Nykterhetslogen Majblomman

Gamla bilder från Perserud

 

Nykterhetslogen Majblomman nr 47  År 1910

Logen Majblomman 1910, komplett lista på namn finns
Logen Majblomman 1910, komplett lista på namn finns

 

 

 

 

 

Text på baksidan kortet:

Främre raden från vänster ; Maria i Haget; Hanna på Gerdet; Arthur på Lellåsen; Fritz på Östtomta
Andra raden från vänster ; Lilly på Gerdet; Agnes på Lövåsen (emigrant); Ola i Täppa; Sylvia på Nytomta; Signe på Sötomta(emigrant), Ellen på Söhagen; Oscar på Sötomta (emigrant); Maria i Torpet; Hildur på Lycka.
Bakre raden från vänster; Karl på Östtomta, Karl på Sötomta; Julius på Söhagen

Julius på Söhagen emigrerar också till USA

Nykterhetslogen Majblomman
Nykterhetslogen Majblomman årtal okänt